Túi vải đi chợ Trái Tim Xanh

  • Giảm giá
  • Giá bình thường 45.000 ₫


Túi vải sử dụng thay túi nilon, bảo vệ môi trường và giúp người khuyết tật có việc làm!

Túi do nhóm trẻ khuyết tật Trái Tim Xanh ở Hà Nội làm.