Pipet 1ml

  • Giảm giá
  • Giá bình thường 20,000


Dụng cụ dùng để bơm mực từ lọ vào ống mực cũ đã hết mực. Sử dụng được cho các loại ống mực có đầu đủ lớn như các loại bút Pilot (Kakuno, 78G, Petit, Metropolitan)