Bút đọc bản đồ trên quả địa cầu Columbus STIFT

  • Giảm giá
  • Giá bình thường 1.600.000 ₫


Bút đọc âm thanh và nhận dạng địa danh để phát video trên iphone/ipad, dùng cho quả địa cầu Columbus có hỗ trợ OID. 

Tham khảo thông tin về bản đồ hỗ trợ OID:

Bản đồ có OID (Optical image decoding): Trong các điểm ảnh trên bản đồ có mã nhận dạng để phân biệt địa danh, khi sử dụng bút đọc nhận dạng (Columbus Audio/ Video pen) chấm lên mỗi quốc gia sẽ phát thành âm thanh và video thông tin về quốc gia đó:

Bản đồ hỗ trợ giao tiếp với ứng dụng của Columbus trên iPhone và iPad, giúp trình chiếu thông tin về địa danh trên điện thoại và máy tính bảng Apple khi dùng bút chấm trên địa danh của bản đồ:


Sale

Unavailable

Sold Out