Bách khoa thư thế hệ mới

  • Giảm giá
  • 264,000
  • Giá bình thường 330,000


Cuốn sách nên có trong mỗi gia đình!

Dành cho trẻ em từ 9 đến 12 tuổi, khối lượng kiến thức mà cuốn Bách khoa thư Dokéo cung cấp bằng 3 đến 4 năm học trong nhà trường phổ thông hiện nay.

Do hơn 70 nhà khoa học và hoạ sĩ Pháp viết và vẽ, chia thành nhiều chủ đề của cuộc sống, với thông tin phong phú và minh họa màu tuyệt đẹp. Sách do Nhà xuất bản Kim Đồng dịch và phát hành tại Việt Nam.

Khách hàng đánh giá