Video giới thiệu bút

1. Bút PREPPY Nhật Bản, tiếng Việt:

 

 

2. BÚT PREPPY, tiếng Anh phụ đề tiếng Việt

 

3. Các hình thức tiếp mực của bút máy, phụ đề tiếng Việt

 

4. Bơm mực vào thân bút Petit, tiếng Anh.

 

5. Bơm mực vào ống mực bằng xilanh, tiếng Anh.

 

Sale

Unavailable

Sold Out