Bongbay.vn Blog – Tagged "Quả địa cầu Columbus" – BongBay.vn - Đồ tốt cho con

Quả địa cầu Columbus RSS

Quả địa cầu Columbus -

Làm sao để hai địa danh “Hoàng Sa” và “Trường Sa” xuất hiện trên một quả địa cầu được sản xuất ở nước ngoài? Tôi đã mất 2 năm để trả lời câu hỏi ấy. Tháng 4/2016, khi tìm sản phẩm đồ dùng học tập tốt cho học sinh để kinh doanh, tôi bắt đầu tìm hiểu về quả địa cầu. Trước đó tôi từng mua cho con quả địa cầu được sản xuất trong nước ở hiệu sách. Về cảm quan, hình thức và chất lượng sản phẩm không có gì đổi mới so với thời chính tôi còn...

Xem thêm