Bongbay.vn Blog – Tagged "Kỹ năng đọc bản đồ" – BongBay.vn - Đồ tốt cho con

Kỹ năng đọc bản đồ RSS

bản đồ, Kỹ năng đọc bản đồ, quả địa cầu -

Tác giả: Daniel C. Edelson Đối với hầu hết người lớn, thật khó để tưởng tượng đã có lúc chúng ta không thể đọc bản đồ. Đối với hầu hết chúng ta, việc hiểu ý nghĩa của bản đồ cũng tự động như tạo lại một cảnh trong tâm trí của chúng ta từ các chấm trên trang tạo nên một bức ảnh.Tất nhiên chúng ta sinh ra không hiểu ngay ảnh hoặc bản đồ, nhưng điều đó không làm cho việc chiếu lại thời gian trở nên dễ dàng hơn khi ảnh và bản đồ chỉ là màu sắc và...

Xem thêm