Sứ mệnh

Thành lập ngày 18/8/2014, Bóng Bay mong muốn giúp trẻ em Việt Nam có điều kiện tốt hơn về học tập và sinh hoạt. Chúng tôi luôn nỗ lực lao động, tìm kiếm những sản phẩm tốt cho trẻ em, với tiêu chí cao nhất là tối đa hóa lợi ích của các em và gia đình.

Dưới đây là các thương hiệu, dịch vụ tốt cho các con mà Bóng Bay yêu thích và muốn giới thiệu cho các bố mẹ.

Sale

Unavailable

Sold Out