Bộ xếp hình tàu sân bay Lepin 07043

Trò chơi trí tuệ cho cả nhà

Bút máy HS Nhật Bản

Quả địa cầu Columbus

Tìm kiếm sp

Về chúng tôi

Bóng Bay đặt sứ mệnh  "Giúp trẻ em Việt Nam có điều kiện tốt hơn về giáo dục và cuộc sống". Chúng tôi nỗ lực lao động, tìm kiếm những sản phẩm tốt cho trẻ em, với tiêu chí cao nhất là tối đa hóa lợi ích của các em và gia đình.

Bóng Bay hoạt động từ tháng 12/2014 tại Hà Nội. Xem thêm câu chuyện của chúng tôi.