BongBay.vn - Đồ tốt cho con.

Cờ VN hand made

Xếp hình thông minh

Bút máy học sinh

Tìm kiếm sp

Về chúng tôi

Bóng Bay đặt sứ mệnh  "Giúp trẻ em Việt Nam có điều kiện tốt hơn về vui chơi và học tập". Chúng tôi nỗ lực lao động, tìm kiếm những sản phẩm tốt cho trẻ em, với tiêu chí cao nhất là tối đa hóa lợi ích của các em và gia đình.

Bóng Bay hoạt động từ tháng 12/2014 tại Hà Nội. Xem thêm câu chuyện của chúng tôi.